top of page
Koulutus: Service
Chalkboard Drawings

Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot oman työn johtamisen tukena

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle työkaluja toimia oman työnsä johtajana ja kehittäjänä. Koulutus  tukee osallistujaa toimimaan työyhteisönsä pedagogisena vaikuttajana ja tiimitason johtajana. Lisäksi koulutuksessa edistetään jaettua johtamista opettajan näkökulmasta.

Koulutus tukee opettajan ja ohjaajan omaa työssä jaksamista

ja tuo luokkahuoneisiin ja kouluyhteisöön taitoja, joita tarvitaan juuri tässä ajassa.

Koulutus on tilauskoulutus kunnille tai kehittämishankkeissa toteutettavaksi

Koulutus on kehitetty perusopetuksen ja lukion OPS:sta nousevaan hyvinvointiopetuksen tarpeeseen sekä antamaan välineitä toimia oman työnsä johtajana ja työyhteisön pedagogisena kehittäjänä.

Opetusalan työolobarometrin mukaan opettajan työn määrä on lisääntynyt, ja työ on muuttunut stressaavammaksi. Opettajan työnkuva on jo vuosien ajan muuttunut yhä moninaisemmaksi ja vaativammaksi Karvin teettämän tutkimuksen mukaan.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen hyödyistä itsensä johtamisessa on saatavilla kiistatonta tutkimusnäyttöä niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin tutkimuksen parista. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat voimavara ja tärkeitä opettajan oman työnsä johtamisen kannalta. Ennaltaehkäisevien hyvinvointitaitojen tuominen kouluyhteisöön on tässä ajassa välttämätöntä ehkäisemään yksilö- ja yhteisötason ongelmia ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Karvin arvioinnin mukaan yhteisöllisyyden vahvistaminen luo turvaa ja tukee yksilöiden hyvinvointia.

Tavoitteena on, että
- osallistujan omat tunnetaidot kehittyvät
- osallistuja ymmärtää tunnetaitojen merkityksen opetustyössään ja itsensä johtamisessa
- osallistujan omat vuorovaikutustaidot kehittyvät
- osallistuja ymmärtää läsnäolevan ja taidokkaan kohtaamisen merkityksen opetustyössään ja työyhteisössään
- osallistujan tietoisuustaidot stressin hallinnan tukena lisääntyvät
- osallistuja saa työkaluja toimia työyhteisönsä pedagogisena kehittäjänä ja yhteisöllisyyden vahvistajana 

Koulutuksen tiedot

Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot oman työn johtamisen tukena

1. moduuli

Opettajan vuorovaikutustaidot  oman työn johtamisen tukena

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosio vahvistaa osallistujan omia vuorovaikutustaitoja sekä läsnäolevan ja myötätuntoisen kohtaamisen merkitystä opetustyössä. Osiossa esitellään tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien kautta miksi vuorovaikutustaitojen opettaminen on tärkeää ja merkityksellistä koulussa. Painotus on opettajan omien vuorovaikutustaitojen merkityksellisestä roolista opettajan työssä. Harjoitusten avulla osallistujan omat taidot lisääntyvät. Osallistuja ymmärtää läsnäolevan ja taidokkaan kohtaamisen merkityksen opetustyössään ja työyhteisössään. Koulutuksesta saa selkeän tietotaidon, miten opettaja voi itse kehittää ja vahvistaa omia vuorovaikutustaitoja ja näin luoda pohjaa oman työnsä johtamiselle, työyhteisön pedagogiselle kehittämiselle  ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle..

 

 

2. moduuli

Opettajan tunnetaidot oman työnsä johtamisen tukena

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosio vahvistaa osallistujan omia tunne- ja tietoisuustaitoja. Osiossa esitellään tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien kautta miksi tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen on tärkeää ja merkityksellistä koulussa. Painotus on opettajan omien taitojen vahvistamisessa.  Osallistuja ymmärtää läsnäolevan ja taidokkaan kohtaamisen merkityksen opetustyössään ja työyhteisössään. Koulutuksessa saa selkeän tietotaidon, miten opettaja voi itse kehittää ja vahvistaa omia tunne- ja tietoisuustaitoja ja näin luoda pohjaa oman työnsä johtamiselle, työyhteisön pedagogiselle kehittämiselle  ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle.

 

3. moduuli

Opettaja oman työnsä johtajana

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Kolmas moduuli on Toteuttamistapa on itsenäisesti tehtävä kuuden viikon verkkokurssi, joka tukee opettajaa oman työnsä johtajana  syventäen viikko kerrallaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä tietoisuustaitojen vahvistumista. Jokaisen viikon materiaalit syventävät opittua ja sisältävät luentoja, harjoituksia ja reflektiota.

Tavoitteena on tutkitun tiedon kautta kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa tunneälyä. Koulutukseen osallistuvat oppivat ottamaan tunteet tietoisesti käyttöön voimavarana ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä.

Oppimista vahvistetaan pienryhmissä, missä osallistujilla on mahdollisuus reflektoida verkkokurssin antia yhdessä vertaisoppimisen kautta toisten kanssa. Koulutusosio sisältää kirjallisuuteen tutustumista ja reflektiota kirjallisesti verkkokurssialustalla ja pienryhmissä.

4. moduuli

Opettaja oman työyhteisön pedagogisena kehittäjänä

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosiossa reflektoidaan jo opittua vertaisoppimisen kautta sekä aloitetaan oman kehittämistyön suunnittelu ja toteutus. Kehittämistyö liittyy oman työyhteisön pedagogiseen kehittämiseen. Kehittämistyössä hyödynnetään käyttäytymisen muotoilun työkaluja. Osio toteutetaan etäkoulutuksena, itsenäisenä työskentelynä ja pienryhmätyöskentelynä.
 

4. moduuli on etäkoulutuksena tapahtuva 2,5h koulutus

5. moduuli

Päätösseminaari

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutusosiossa jaetaan hyviä käytänteitä ja esitellään kehittämistöitä vertaisoppimista hyödyntäen.
Toteutetaan etäkoulutuksena 2,5 h päätösseminaariina. Päätösseminaarissa jaetaan kehittämistöitä, jotka liittyvät oman työyhteisön pedagogiseen kehittämiseen.

Paikka: Koulutus sisältää neljä koulutuskertaa, itsenäisesti opiskeltavan 6 viikon kestoisen verkkokurssin sekä väliharjoitukset pienryhmissä. Ensimmäinen ja toinen koulutuskerta on kestoltaan 7 h lähitoteutuksena ja kolmas ja neljäs koulutuskerta 2,5h ja toteutus etäyhteydellä. Osallistujat osallistuvat kaikkiin koulutusosiohin ja ne toimivat koulutuskokonaisuutena.

 ​

Kenelle: Koulutus soveltuu esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle

Koulutus: Welcome
Kouluttajat
59752127_10156398601676229_151654148465491968_o.jpg

Hanne Savunen

Koulutusjohtaja

Kouluttaja

59CD0147-BD71-43D8-BEA9-25EC50C32007_1_201_a.jpeg

Hanna Asikainen

Kouluttaja

riitta mettomäki_kuva.png

Riitta Mettomäki

Kouluttaja

image1_edited.jpg

Kirsi Lehtosaari

Kouluttaja

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää otathan yhteyttä, autan mielelläni

050 5128588

Lämmin kiitos hakemuksesta. Sinuun otetaan yhteyttä!

Koulutus: Testimonial
bottom of page