Luennot ja koulutuspäivät

Haluatko saada henkilökunnalle koulutusta tunne- ja tietoisuustaitoihin tai myötätuntokasvatukseen?

 

 

 

Tulen mielelläni kouluttamaan tai luennoimaan kouluusi, organisaatioosi tai yritykseesi. Ota yhteyttä ja suunnitellaan toimiva luento tai koulutuskokonaisuus vastaamaan teidän tarpeitanne.

Lasten ja nuorten tietoisuustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin tukena  (6-12h)

Tämä kahden päivän koulutus käy läpi tietoisuustaitojen perusteet antaen välineitä ymmärtää tunne- ja tietoisuustaitoja tiedollisesti sekä kokemuksellisesti. Toisena koulutuspäivänä syvennymme tietoisuustaitojen ohjaamiseen lapsille ja nuorille.

Study Group

Tunne- ja tietoisuustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa/ varhaiskasvatuksessa (1-2,5h)

Kokemuksellinen luento, jossa opitaan mitä tunne- ja tietoisuustaidot ovat. Koulutuksessa opitaan tiedon lisäksi taitoja: yksinkertaisia harjoituksia, joita opettaja voi hyödyntää omaa hyvinvointiaan tukemaan sekä saa välineitä tehdä pienia harjoituksia luokassa.

Group Lecture

Itsemyötätunnon taito (1,5 h)

Tämän kokemuksellisen koulutuksen avulla syvennymme itsemyötätunnon taitoon. Keskitymme siihen, mitä itsemyötätunto on ja miten sitä voidaan vahvistaa luoden itsemyötätuntoista asenetta omaa itseä ja omaa työntekoa kohtaan. Koulutus lisää työssä jaksamista ja muokkaa työkulttuuria ja ilmapiiriä myötätuntoisempaan suuntaan.

 

050 5128588

Hanne Laasala

info@mindfulnessinstituutti.com

©2019 by Hanne Laasala

Ota yhteyttä