top of page
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Luennot ja valmennuskokonaisuudet

Haluatko saada henkilökunnalle, opetushenkilöstölle tai johdolle koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, myönteisen koulukultuurin kehittämiseen tai kouluhyvinvoinnin teemoihin?

 

 

 

Tulen mielelläni kouluttamaan tai luennoimaan kouluusi, organisaatioosi tai yritykseesi. Ota yhteyttä ja suunnitellaan toimiva luento tai koulutuskokonaisuus vastaamaan teidän tarpeitanne.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja niiden opettaminen  -koulutus (2 päivää)

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT (2 pv) -koulutus painottuu käytännön harjoituksiin: sen aikana opettajat harjoittelevat itse tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ymmärtävät, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista ei ole vain ne erilliset oppitunnit, vaan niiden oppiminen arkisissa tilanteissa on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria ja yhteisöllistä hyvinvointityötä.

Study Group

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Kokemuksellinen luento, jossa vahvistetaan  tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Luentolla opitaan tiedon lisäksi taitoja: yksinkertaisia harjoituksia, joita opettaja, ohjaaja, koulupsykologi tai kuraattori voi hyödyntää omaa hyvinvointiaan tukemaan sekä saa välineitä tehdä  tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoja lasten ja nuorten kanssa.

Itsemyötätunto ja tietoisuustaidot
lapsen ja nuorten supervoimia mielenterveyden tukemisessa (1-2h)

Tämän luentokokonaisuuden avulla syvennymme tietoisuustaitoihin ja itsemyötätunnon taitoon.  Luento yhdistää tutkimuksen ja kokemuksellisuuden sekä tarjoaa välineitä tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja hyvinvointia kouluarjessa.

Oman hyvinvoinnin ylläpitäminen työarjessa mindfulnessin avulla (1-2 h)

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme mindfulnessiin itsensä johtamisen taitona.  Keskitymme siihen, mitä mindfulness on tutkimuksen näkökulmasta ja miten näitä taitoja voidaan vahvistaa. Harjoitukset toimivat työhyvinvointia tukena kokonaisuutena.

Itsemyötätunto työhyvinvoinnin tukena  -luento ( 1-2h )

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme itsemyötätunnon taitoon. Keskitymme siihen, mitä itsemyötätunto on ja miten sitä voidaan vahvistaa luoden itsemyötätuntoista asenetta omaa itseä ja omaa työntekoa kohtaan. Koulutus lisää työssä jaksamista ja muokkaa työkulttuuria ja ilmapiiriä myötätuntoisempaan suuntaan.

Luennot: Service

Hyvinvoinnin johtaminen

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme positiivisesta psykologiasta nousevaan hyvinvointiteoriaan. Koulutus lisää kykyä johtaa hyvinvointia työyhteisössä ja lisää esihenkilön kykyä pitää huolta omasta työhyvinvoinnista ja antaa välineitä kehittää toimintakulttuuria  ja ilmapiiriä myötätuntoisempaan suuntaan.

Fists in Solidarity

Kohdataan työyhteisössä! (1-2h)

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme vuorovaikutustaitoihin ja kohtaamisen taitojen kehittymiseen.

 

Luentokokonaisuus antaa tietotaitoa siihen, mitä arvostava kohtaaminen on ja miten niitä voidaan vahvistaa luoden työyhteisöä, jossa kohdataan!

bottom of page