top of page
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Luennot ja koulutuspäivät

Haluatko saada henkilökunnalle, opetushenkilöstölle tai johdolle koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, myönteisen koulukultuurin kehittämiseen tai kouluhyvinvoinnin teemoihin?

 

 

 

Tulen mielelläni kouluttamaan tai luennoimaan kouluusi, organisaatioosi tai yritykseesi. Ota yhteyttä ja suunnitellaan toimiva luento tai koulutuskokonaisuus vastaamaan teidän tarpeitanne.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen   -koulutus (6-12h)

Tämä yhden tai kahden päivän koulutus kehittää opettajan ja ammattilaisen omia tunne- ja vuorovaikutustaitojen  antaen välineitä kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja tutkimuksen näkökulmasta sekä kokemuksellisesti. Toisena koulutuspäivänä syvennymme tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen lapsille ja nuorille.

Study Group

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena koulussa  -luento ( 2h )

Kokemuksellinen luento, jossa vahvistetaan  tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Luentolla opitaan tiedon lisäksi taitoja: yksinkertaisia harjoituksia, joita opettaja, ohjaaja, koulupsykologi tai kuraattori voi hyödyntää omaa hyvinvointiaan tukemaan sekä saa välineitä tehdä pienia harjoituksia lasten ja nuorten kanssa.

Itsemyötätunto ja tietoisuustaidot
lapsen ja nuorten supervoimia mielenterveyden tukemisessa (1-2h)

Tämän luentokokonaisuuden avulla syvennymme tietoisuustaitoihin ja itsemyötätunnon taitoon.  Luento yhdistää tutkimuksen ja kokemuksellisuuden sekä tarjoaa välineitä tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Oman hyvinvoinnin ylläpitäminen työarjessa mindfulnessin avulla (1-2 h)

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme mindfulnessiin itsensä johtamisen taitona.  Keskitymme siihen, mitä mindfulness on ja miten sitä voidaan vahvistaa. Harjoitukset toimivat työhyvinvointia tukena kokonaisuutena.

Itsemyötätunto työhyvinvoinnin tukena  -luento ( 1-2h )

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme itsemyötätunnon taitoon. Keskitymme siihen, mitä itsemyötätunto on ja miten sitä voidaan vahvistaa luoden itsemyötätuntoista asenetta omaa itseä ja omaa työntekoa kohtaan. Koulutus lisää työssä jaksamista ja muokkaa työkulttuuria ja ilmapiiriä myötätuntoisempaan suuntaan.

Luennot: Service

Hyvinvoinnin johtaminen

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme positiivisesta psykologiasta nousevaan hyvinvointiteoriaan. Koulutus lisää kykyä johtaa hyvinvointia työyhteisössä ja lisää esihenkilön kykyä pitää huolta omasta työhyvinvoinnista ja antaa välineitä kehittää toimintakulttuuria  ja ilmapiiriä myötätuntoisempaan suuntaan.

Fists in Solidarity

Tunnetaidot työyhteisössä

Tämän kokemuksellisen luentokokonaisuuden avulla syvennymme tunnetaitoihin ja tunneälyn kehittymiseen. Luentokokonaisuus antaa tietotaitoa siihen, mitä tunnetaidot ovat ja miten niitä voidaan vahvistaa luoden tunnetaitoista työyhteisöä.

bottom of page