Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaajan koulutus

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaajakoulutus on täydennyskoulutusohjelma kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaisille. Koulutus on kehitetty OPS:sta nousseeseen hyvinvointiopetuksen tarpeeseen ja tarjoaa välineitä tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetuntemuksen, stressinhallinnan ja myötätunnon opettamiseen lapsille ja nuorille.

Koulutus on järjestetty vuodesta 2016 lähtien.

Myös Opetushallitus on rahoittanut koulutusta. Koulutus tukee opettajan ja ohjaajan omaa työssä jaksamista

ja tuo luokkahuoneisiin ja lapsiryhmiin taitoja, joita tarvitaan juuri tässä ajassa.

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2023!

 

Koulutuksessa opit:

- tietoisuustaitojen perusteet sekä kuulet tutkimuksesta tietoisuustaitoihin liittyen
- työskentelemään stressin, haastavien tunteiden ja ajatusten kanssa sekä vahvistamaan     tunne- ja tietoisuustaitojasi
- myötätuntoa itseäsi sekä muita kohtaan
- vuorovaikutustaitoja
- välineet ja tuen harjoittaa tunne- ja tietoisuustaitoja osana arkeasi
- Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja

lapsille ja nuorille.
- Saat osana koulutusta käyttöösi opetusohjelman, joka sisältää valmiita opetustuokioita lapsille ja nuorille.

- Verkostoidut muiden alan ammattilaisten kanssa ja saat opiskelullesi vertaisryhmän tuen.
 

Teacher and Class

Koulutuksen tiedot

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaaja

1. moduuli

Tunne- ja tietoisuustaitoinen opettaja/ohjaaja

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa kasvatetaan opettajan ymmärrystä tunne- ja tietoisuustaidoista eli mindfulnessista. Oman harjoitusprosessin ja kokemuksen kautta syvennytään tunne- ja tietoisuustaitoihin sekä saadaan välineet ja tuki opettajan/ohjaajan tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

 

Opitaan tutkimuksesta tietoisuustaitojen takana sekä välineitä työskennellä tunteiden, ajatuksien ja mielen kanssa työssä opettajana ja ohjaajana. Koulutus tarjoaa välineet ja tuen aloittaa tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen omasta itsestä, mikä mahdollistaa niiden opettamisen lapsille ja nuorille. Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa käydään läpi 8-viikon mindfulness-intensiivikurssi, jonka kouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa (University of California, Los Angeles) pohjautuen amerikkalaiseen mindfulness-tutkimukseen. Kurssi on rakennettu UCLA yliopiston huippukouluttajien ohjauksessa. Kurssi sisältää myös myötätunto- ja itsemyötätuntotaitojen kehittämistä, joka auttaa opettajaa ja ohjaaja työssä jaksamisessa.

Sisältää 5 etäpäivää ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

1. moduuli toteutetaan seuraavasti:

tammikuu- maaliskuu 2023

 

2. moduuli

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaaminen

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Kurssin toinen moduuli antaa välineet ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Tässä moduulissa tutustutaan myös eri opetusohjelmiin meillä ja maailmalla. Saat koulutuksessa käyttöösi opetusohjelman, joka sisältää valmiita opetustuokioita niin lapsille (5-12v)

kuin nuorillekin (12-17v). Opetusohjelma on opettajien laatima ja perustuu tutkimukseen.

 

Sisältää 4 etäpäivää,  kirjallisuuteen tutustumista sekä kehittämiskokeilun toteuttamisen omassa työssä hyödynnettävästä tunne- ja tietoisuustaitokokonaisuudesta.

 

2. moduuli toteutetaan seuraavasti:

huhtikuu - toukokuu 2023

 

3. moduuli

Päätösseminaari

 

Kolmas moduuli on yhden etäpäivän päätösseminaari, jossa esitellään lopputöitä ja jaetaan hyviä toimintatapoja/käytäntöjä. Osallistujat esittelevät päätösseminaarissa omia kehittämiskokeilujaan ja niissä muodostuneita hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Päätösseminaari sisältää myös osallistavaa työnohjauksellista ryhmätyöskentelyä. Päätösseminaariin valmistaudutaan jakamalla kehittämistehtävät ennen seminaaria.

Päätösseminaari toteutetaan

kesäkuussa 2023

 

 

Koulutuksen tiedot vuonna 2023:

Aika: Koulutuspäivät ilmoitetaan syksyllä 2022.

1. moduuli toteutetaan etäopintoina tammi- maaliskuussa 2023

2. moduuli toteutetaan etäopintoina huhti-toukokuussa 2023

Päätösseminaari pidetään etäopintoina kesäkuussa 2023

Paikka: Toteutetaan etäopintoina

Hinta: 1450 euroa ( sisältää alv.24% ). Koulutuksen voi maksaa yhdessä, kolmessa tai kuudessa erässä.

Kenelle: Koulutus soveltuu hyvin opettajille, lastentarhanopettajille ja kuraattoreille sekä muille kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille, joilla on kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa mindfulness-kokemusta, mutta siitä on hyötyä.

Kouluttajat: Ohjelman koulutusjohtajana toimiva FM Hanne Savunen on Euroopan ainoita UCLA:n (University of California, Los Angeles) kouluttamia Mindfulness-kouluttajia. Hän on koulutukseltaan myös erityisopettaja, aineenopettaja sekä rehtori. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa aiheella Hyvinvoiva koulu -tietoisuustaidot hyvinvoinnin sekä tunnetaitojen kehittäjänä. Hän on lasten ja nuorten tietoisuustaito -kouluttaja (.b, Mindful Schools, Susan Kaiser Greenland) ja kouluttaa säännöllisesti aikuisia ja opettajia tietoisuustaidoista Suomen mindfulness-instituutissa sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus peruskoulun opettajana.

Hannen lisäksi kouluttamassa ovat Mindfulness -ohjaajat CMIF®

KM Hanna Asikainen ja KM Kirsi Lehtosaari.

 

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää otathan yhteyttä, autan mielelläni

Soittopyynnön voi laittaa sähköpostin kautta

Lämmin kiitos hakemuksesta. Sinuun otetaan yhteyttä!

 

Koulutuskokemuksia

 

Olen vuosien varrella perehtynyt hieman Mindfulnessiin ja koin, että siitä saattaisi olla hyötyä myös työssäni erityisluokanopettajana. Keväällä 2017 törmäsin lapsien ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaajakoulutukseen ja päätin lähteä kokeilemaan. Koulutus antoi minulle itselleni todella paljon. Koen, että tunne-elämäni syveni, hallitsen paremmin stressiäni ja pystyn suhtautumaan empaattisemmin oppilaihini ja perheeseeni. Toisaalta pystyn myös jämäkämmin sanomaan ei, kun aika vaati sitä, koska itsekunnioitukseni on kasvanut. Myös minä ja minun hyvinvointini on tärkeää monelle. Mindfulness on muuttunut osaksi jokapäivästä rutiiniani, josta olen todella kiitollinen. Syksyllä 2017 ryhdyin myös itse hyödyntämään opittuja taitojani työelämässä. Ensimmäisen luokan kanssa työskennellessäni palaute on välitöntä ja lasten huomiot hurmaavia. Lapset pyytävät minulta taikakelloa päivittäin, ja tunne- ja tietoisuustaidot ovat sujahtaneet sujuvasti osaksi kouluarkeamme. Olen myös päässyt kokeilemaan ohjaajataitojani hieman kriittisemmän yleisön edessä, kun olen ryhtynyt vetämään kurssia yhdelle 14-vuotiaiden poikien salibandyjoukkueelle. Pojat tekevät harjoituksensa kiltisti ja hiljaa. Vanhemmilta olen saanut palautetta, että kotona pojat sitten ovat asiaan palanneet ja kovasti pitäneet harjoituksista.  Yksi pojista kertoi käyttäneensä tekniikoita ennen koetta koulussa. Aika näyttää, auttaako tunne- ja tietoisuustaidot poikia hallitsemaan itseään pelikentällä.

Tarumaija Aalto, erityisluokanopettaja, TurkuOlen nyt reilun kuukauden pitänyt tunne- ja tietoisuustaito-tunteja 1-3.-luokille. Tuntien saama palaute ja vaikutus on todella yllättänyt minut: lapset odottavat tunteja innokkaasti ja kyselevät niiden perään, jos tunti on jäänyt pois. En osannut kuvitella, että lapset todella sitoutuvat harjoituksiin ja tekevät niitä esim. treeneissä tai heille hankalissa tilanteissa. Moni kertoo tekevänsä harjoituksia myös ennen nukkumaanmenoa tai heti herättyään. Luokanopettajat ovat huomanneet, että harjoitukset rauhoittavat levotontakin luokkaa. En ole koskaan saanut huoltajilta niin paljon hyvää palautetta kuin tunne- ja tietoisuustaitotunneilta olen saanut - vaikka en ole edes luokan varsinainen opettaja. Huoltajat ovat toivoneet, että myös heidän koulussa olevat vanhemmat sisarukset saisivat tunne- ja tietoisuustaitotunteja: ”Tämä on juuri sitä, mitä nykylapset todella tarvitsevat”, kirjoitti eräskin äiti minulle. Kurssilta saamani materiaali antaa selkeät ohjeet tuntien pitämiseen. On ollut helppo aloittaa tuntien pitäminen.

Kaikki tämä on liikuttanut minua syvästi, mutta eniten kurssi on antanut minulle itselleni. Olen saanut elämääni kipeästi kaipaamaa levollisuutta, olen oppinut tunnistamaan omat rajani ja hyväksymään itseäni sellaisena kuin olen. Myötätunto itseä kohtaan on lisännyt hyväksyntää koko elämää ja kaikkia sen kulkijoita kohtaan. Armollisuuden sävy on piirtynyt päiviini ja olen nauttinut työstäni ja elämästäni enemmän kuin koskaan.

Maria Luhtaniemi, luokanopettaja, Espoo