top of page
Koulutus: Service
Chalkboard Drawings

Mindfulness-koulutus kasvatusalan ammattilaisille

Koulutuksen tehtävänä on tarjota osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja, joilla vahvistetaan mindfulness-osaamista. Koulutuksen avulla opettaja oppii tietoisuustaitoja (mindfulness), jotta hän pystyy mallittamaan näitä taitoja arjen toimintakulttuurissa lisäten lasten ja nuorten hyvinvointia kouluyhteisössä. Koulutuksen  tavoitteena on antaa opettajille työkaluja ja osaamista kehittää opetustaan ja toimintakulttuuria siten, että se tukee niin hyvinvointia kuin oppimista sekä oppimisympäristöä, jossa jokainen kokee tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs ja merkityksellinen toimija.

Koulutus tukee opettajan ja ohjaajan omaa työssä jaksamista

ja tuo luokkahuoneisiin ja kouluyhteisöön hyvinvointia ja oppimista tukevia taitoja, joita tarvitaan juuri tässä ajassa.

Koulutus on tilauskoulutus kunnille tai kehittämis/tutkimushankkeissa toteutettavaksi

Koulutus on kehitetty perusopetuksen ja lukion OPS:sta nousevaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen ja hyvinvointia korostavan toimintakulttuurin tarpeeseen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat voimavara ja tärkeitä oppilaan oppimiskyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Ennaltaehkäisevien hyvinvointitaitojen tuominen kouluihin on tässä ajassa välttämätöntä ehkäisemään yksilö- ja yhteisötason ongelmia. Tunne- ja vuorovaikutaitojen hyödyistä kouluissa on saatavilla kiistatonta tutkimusnäyttöä.

Tunne- ja vuorovaikutusstaitojen harjoittelemisen myötä positiivisia vaikutuksia on saatu niin sosiaalisissa taidoissa, itsesäätelyssä, toiminnanohjauksessa kuin kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimuksen mukaan jo opettajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot parantavat oppilaiden osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luokassa. Kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuus ovat edellytyksiä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiselle.

Koulutuksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yksiköihin ammattitaitoa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista tietoisuustaitojen keinoin. Koulutus tarjoaa opettajille ja oppilashuoltoryhmille tutkimusperäistä tietoa, menetelmiä ja valmiuksia toteuttaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia vahvistavaa opetusta. Koulutuksen perustana on henkilöstön omien tunne-, vuorovaikutus- sekä tietoisuustaitojen kehittyminen. Näin koulutus tukee myös henkilöstön työssä jaksamista, joka on turvallisen toimintaympäristön perusta. Lisäksi koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä valmista ja tutkittua materiaalia tietoisuustaitojen opettamiseen. Koulutus sisältää yhteensä 9 etäkoulutuspäivää noin


 

Koulutuksen tiedot

1. moduuli

 Hyvinvoiva kouluyhteisö - Aikuisen omat tietoisuustaidot

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa vahvistetaan koulutukseen osallistuvan omien tietoisuustaitojen kehittymistä koulutuskokonaisuudella, jonka on pääkouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa lääketieteellisessä tiedekunnassa ( University of California, Los Angeles ) pohjautuen kansainväliseen tutkimukseen ja väitöskirjatutkimukseensa. Ensimmäinen moduuli  tukee osallistujan työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sisältää 5 verkkokoulutuksena toteutettavaa koulutuspäivää, jossa puolet koulutuspäivästä tapahtuu livenä zoomissa pienryhmässä. Koulutuspäiviä täydentää itsenäinen tietoisuustaitotyöskentely päivittäin 5-20min. ajan.


Kaikki koulutettavat suorittavat 1.moduulin kokonaisuudessaan.

 

 

2. moduuli

Tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen toinen moduuli antaa välineet ja konkreettisia työkaluja vahvistaa hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuuria opettamalla lapsille ja nuorille tietoisuustaitoja

-mindfulness koulussa -tutkimus

-Miten tietoisuustaitoja opetetaan ja ohjaamisen pedagogiikka

-Tietoisuustaitojen opetus eri-ikäiselle lapsille ja nuorille

-Tietoisuustaitojen ohjaaminen käytännössä ja ohjaamisen harjoittelu

-miten opettaa aivotietoutta lapsille ja nuorille

Sisältää 4 verkkokoulutuksena toteutettavaa koulutuspäivää, joista puolet koulutuspäivästä tapahtuu livenä zoomissa pienryhmässä.

Paikka:  Koulutus toteututetaan etäopintoina. Keskiössä on pidetty koulutuksen pedagogista laadukkuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Tuloksena on käyttäjäystävällinen ja sisällöltään korkeatasoinen etäkoulutus.

 ​

Kenelle: Opettajat, opiskeluhuolto varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Koulutus: Welcome

Kouluttajat

59752127_10156398601676229_151654148465491968_o.jpg

Hanne Savunen

 

Koulutusjohtaja

59CD0147-BD71-43D8-BEA9-25EC50C32007_1_201_a.jpeg

Hanna Asikainen

Kouluttaja

image1_edited.jpg

Kirsi Lehtosaari

Kouluttaja

 

riitta mettomäki_kuva.png

Riitta Mettomäki

Kouluttaja

Koulutus: Contact

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää otathan yhteyttä, autamme mielellämme

0505417034

Lämmin kiitos hakemuksesta. Sinuun otetaan yhteyttä!

bottom of page