top of page
Koulutus: Service
Chalkboard Drawings

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuurin edistäjänä

Koulutuksen tehtävänä on tarjota osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja, joilla vahvistetaan lasten, nuorten ja aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaito-osaamista. Koulutuksen avulla opettaja oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta hän pystyy mallittamaan näitä taitoja arjen toimintakulttuurissa lisäten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia kouluyhteisössä. Koulutuksen  tavoitteena on antaa opettajille työkaluja ja osaamista kehittää toimintakulttuuria siten, että jokainen kokee tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykäs ja merkityksellinen toimija.

Koulutus tukee opettajan ja ohjaajan omaa työssä jaksamista

ja tuo luokkahuoneisiin ja kouluyhteisöön taitoja, joita tarvitaan juuri tässä ajassa.

Koulutus on tilauskoulutus kunnille tai kehittämishankkeissa toteutettavaksi

Koulutus on kehitetty perusopetuksen ja lukion OPS:sta nousevaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen ja hyvinvointia korostavan toimintakulttuurin tarpeeseen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat voimavara ja tärkeitä oppilaan oppimiskyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Ennaltaehkäisevien hyvinvointitaitojen tuominen kouluihin on tässä ajassa välttämätöntä ehkäisemään yksilö- ja yhteisötason ongelmia. Tunne- ja vuorovaikutaitojen hyödyistä kouluissa on saatavilla kiistatonta tutkimusnäyttöä.

Tunne- ja vuorovaikutusstaitojen harjoittelemisen myötä positiivisia vaikutuksia on saatu niin sosiaalisissa taidoissa, itsesäätelyssä, toiminnanohjauksessa kuin kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimuksen mukaan jo opettajan omat tunne- ja vuorovaikutustaidot parantavat oppilaiden osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luokassa. Kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuus ovat edellytyksiä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiselle.

Koulutuksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yksiköihin ammattitaitoa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojen keinoin. Koulutus tarjoaa opettajille ja oppilashuoltoryhmille tutkimusperäistä tietoa, menetelmiä ja valmiuksia toteuttaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia vahvistavaa opetusta. Koulutuksen perustana on henkilöstön omien tunne-, vuorovaikutus- sekä tietoisuustaitojen kehittyminen. Näin koulutus tukee myös henkilöstön työssä jaksamista, joka on turvallisen toimintaympäristön perusta. Lisäksi koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä valmista ja tutkittua materiaalia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen.


 

Koulutuksen tiedot

Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuurin edistäjänä

1. moduuli

 Hyvinvoiva kouluyhteisö

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa vahvistetaan koulutukseen osallistuvan omien tunne- vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoja koulutuskokonaisuudella, jonka on pääkouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa lääketieteellisessä tiedekunnassa ( University of California, Los Angeles ) pohjautuen kansainväliseen tutkimukseen ja väitöskirjatutkimukseensa. Ensimmäinen moduuli  tukee osallistujan työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sisältää 5 verkkokoulutuksena toteutettavaa koulutuspäivää, jossa puolet koulutuspäivästä tapahtuu livenä zoomissa pienryhmässä. Koulutuspäiviä täydentää itsenäinen tunne- vuorovaikutus- ja tietoisuustaito työskentely, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja kirjallisuuteen tutustuminen.


Kaikki koulutettavat suorittavat 1.moduulin kokonaisuudessaan.

Sisältää 5 etäpäivää ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

 

2. moduuli

Menetelmiä hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuurin edistämiseksi

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen toinen moduuli antaa välineet ja konkreettisia työkaluja vahvistaa hyvinvoivan kouluyhteisön toimintakulttuuria opettamalla lapsille ja nuorille tunne- ja tietoisuustaitoja sekä vuorovaikustustaitoja. Koulutus antaa välineitä opettaa myötätuntotaitoja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ryhmässä, ja menetelmiä osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

Toisessa moduulissa toteutetaan omassa työssä toteutettava kehittämistehtävä.
Sisältää 4 verkkokoulutuksena toteutettavaa koulutuspäivää, joista puolet koulutuspäivästä tapahtuu livenä zoomissa pienryhmässä. Lisäksi kehittämistehtävän suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin omassa työssä sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

3. moduuli

Päätösseminaari

 

Kolmas moduuli on yhden etäpäivän päätösseminaari, jossa esitellään lopputöitä ja jaetaan hyviä toimintatapoja/käytäntöjä. Osallistujat esittelevät päätösseminaarissa omia kehittämiskokeilujaan ja niissä muodostuneita hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Päätösseminaari sisältää myös osallistavaa työnohjauksellista ryhmätyöskentelyä. Päätösseminaariin valmistaudutaan jakamalla kehittämistehtävät ennen seminaaria.

Paikka: Koulutus on valtakunnallinen. Koulutus toteututetaan etäopintoina. Keskiössä on pidetty koulutuksen pedagogista laadukkuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Tuloksena on käyttäjäystävällinen ja sisällöltään korkeatasoinen etäkoulutus.

 ​

Kenelle: Opettajat, opiskeluhuolto varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Koulutus: Welcome

Kouluttajat

59752127_10156398601676229_151654148465491968_o.jpg

Hanne Savunen

 

Koulutusjohtaja

59CD0147-BD71-43D8-BEA9-25EC50C32007_1_201_a.jpeg

Hanna Asikainen

Kouluttaja

image1_edited.jpg

Kirsi Lehtosaari

Kouluttaja

 

riitta mettomäki_kuva.png

Riitta Mettomäki

Kouluttaja

Koulutus: Contact

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää otathan yhteyttä, autamme mielellämme

050 5128588

Lämmin kiitos hakemuksesta. Sinuun otetaan yhteyttä!

bottom of page