top of page
Search
  • Writer's pictureHanne Laasala

Mitkä ovat ne neljä tärkeää taitoa, joita tietoisuustaidot vahvistavat?Mindfulness voidaan suomentaa sanoilla hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja itse käytän usein sanaa tietoisuustaidot. Sana mindfulnesskin alkaa olla jo vakiintunut suomenkieleen. Yksinkertaistaen sanottuna tiedoisuustaidot ovat kehon ja mielen tiedostamista ja tässä hetkessä elämistä.


Mindfulness tarkoittaa huomion tuomista tämän hetken kokemukseen avoimella, uteliaalla, hyväksyvällä ja lempeällä asenteella.

Mindfulnessin harjoittaminen opettaa ja vahvistaa meissä mm. neljää tärkeitä taitoja, jotka auttavat meitä voimaan paremmin, tuovat helpotusta elämään ja lisäävät hyvinvointiamme.


1. Itsetietoisuus (self-awareness)

Itsetietoisuus tarkoittaa sitä, että opimme tuntemaan itsemme paremmin. Kun olemme –aistien, tunteiden ja ajatusten välityksellä- tietoisempia itsestämme, pystymme kohdistamaan toimemme paremmin ja ratkomaan ongelmia tehokkaammin vrt. automaattiohjauksella eläminen.


 2. Tunnetasapaino (emotional balance)

Tunnetasapainolla tarkoitetaan sitä, että opimme tiedostamaan ja säätelemään tunteitamme tietoisemmin.


 3. Ärsyke kontrolli (impuls control)

Kun opimme olemaan läsnä ja tietoisia toiminnoistamme, niin ärsykkeen ja reaktion välillä tulee tietoinen tila, jolloin reaktiomme ärsykkeeseen on myös tietoinen.


4. Keskittyminen (focus)

Mindfulness-harjoituksissa harjoitamme huomion palauttamista tietoisesti eri kohteisiin kuten hengitykseen, kehon tuntemuksiin tai ääniin. Tämä vahvistaa aivoissamme kykyämme palauttaa huomio haluttuun kohteeseen ja keskittymiskykymme paranee.


Elämme tutkimusten mukaan noin 50% päivästämme, joko muistellen ja vatvoen vanhoja asioita tai elämme tulevaisuudessa suunnitellen tai huolehtien tulevaa. Tietoisuustaidot opettavat meille tiedostamaan tämän ja tietoisesti siirtävän huomiomme tähän hetkeen, elämään joka tapahtuu nyt. Nykyhetki on ainoa hetki, jota voimme elää täydesti. Tämä onkin tietoisuustaitojen suurimpia hyötyjä. Me opimme elämään tässä ja nyt ja tulemaan tietoiseksi itsestämme, tunnistamaan tavanomaiset ajatusmallimme ja käytöksemme, jolla voi olla merkittävä rooli henkisen ja fyysisen hyvinvointimme edistämisessä.

13 views0 comments

Comments


bottom of page