Chalkboard Drawings

Mielenmestari -
menetelmiä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Koulutus on täydennyskoulutusohjelma yläkoulun ja lukion opettajille ja oppilashuoltotyöryhmälle. Koulutus on kehitetty OPS:sta nousseeseen hyvinvointiopetuksen tarpeeseen ja tarjoaa välineitä tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetuntemuksen, stressinhallinnan ja myötätunnon opettamiseen nuorille. 

Koulutus tukee opettajan ja ohjaajan omaa työssä jaksamista

ja tuo luokkahuoneisiin ja kouluyhteisöön taitoja, joita tarvitaan juuri tässä ajassa.

Koulutus alkaa keväällä 2022!

 

Koulutuksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti perusopetuksen ja lukion yksikköihin ammattitaitoa tukemaan nuorten hyvinvointia tunne- ja tietoisuustaitojen keinoin. Tavoitteena on tarjota opettajille ja oppilashuoltoryhmille tutkimusperäistä tietoa, menetelmiä ja valmiuksia toteuttaa nuorten tunne- ja tietoisuustaitoja vahvistavaa opetusta sekä vahvistaa nuorten hyvinvointia kouluissamme. Koulutuksen perustana on henkilöstön omien tunne- ja tietoisuustaitojen kehittyminen. Näin koulutus tukee myös henkilöstön työssä jaksamista. Kouluyhteisö kehittää koulutuksen aikana oman hyvinvointia edistävän ohjelman. Lisäksi koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä Tunne- ja tietoisuustaitojen opetusohjelman, joka sisältää 16 valmista opetutuokiota.

 

Koulutuksen tiedot

Mielenmestari -menetelmiä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

1. moduuli

Mielenmestari - Tunne- ja tietoisuustaitoidot osana hyvinvoivaa kouluyhteisöä

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa kasvatetaan opettajan ymmärrystä tunne- ja tietoisuustaidoista eli mindfulnessista. Oman harjoitusprosessin ja kokemuksen kautta syvennytään tunne- ja tietoisuustaitoihin sekä saadaan välineet ja tuki opettajan/ohjaajan tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistamiseen.

 

Opitaan tutkimuksesta tietoisuustaitojen takana sekä välineitä työskennellä tunteiden, ajatuksien ja mielen kanssa työssä opettajana ja ohjaajana. Koulutus tarjoaa välineet ja tuen aloittaa tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen omasta itsestä, mikä mahdollistaa niiden opettamisen lapsille ja nuorille. Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa käydään läpi 8-viikon mindfulness-intensiivikurssi, jonka kouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa (University of California, Los Angeles) pohjautuen amerikkalaiseen mindfulness-tutkimukseen. Kurssi on rakennettu UCLA yliopiston huippukouluttajien ohjauksessa. Kurssi sisältää myös myötätunto- ja itsemyötätuntotaitojen kehittämistä, joka auttaa opettajaa ja ohjaaja työssä jaksamisessa.

Sisältää 5 etäpäivää ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

1. moduuli toteutetaan seuraavasti:

keväällä 2022

 

2. moduuli

Mielenmestari - menetelmiä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen toinen moduuli antaa välineet ja konkreettisia työkaluja opettaa nuorille tunne- ja tietoisuustaitoja ja vuorovaikustustaitoja, sekä tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Koulutus antaa välineitä opettaa myötätuntotaitoja kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi ryhmässä. Lisäksi saadaan valmiuksia edesauttaa nuorten vahvuuksien löytymistä ja vahvistamista.
Toisessa moduulissa toteutetaan omassa työssä toteutettava kehittämishanke.
Sisältää 4 koulutuspäivää, itsenäinen tunne- ja tietoisuustaito työskentely, kirjallisuuteen tutustumista, kehittämiskokeilun suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin omassa työssä.
Saat koulutuksessa käyttöösi opetusohjelman, joka sisältää valmiita opetustuokioita

 nuorillekin.

 

Sisältää 4 etäpäivää,  kirjallisuuteen tutustumista sekä kehittämiskokeilun toteuttamisen omassa työssä hyödynnettävästä tunne- ja tietoisuustaitokokonaisuudesta.

 

2. moduuli toteutetaan seuraavasti:

syksyllä 2022

 

3. moduuli

Päätösseminaari

 

Kolmas moduuli on yhden etäpäivän päätösseminaari, jossa esitellään lopputöitä ja jaetaan hyviä toimintatapoja/käytäntöjä. Osallistujat esittelevät päätösseminaarissa omia kehittämiskokeilujaan ja niissä muodostuneita hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Päätösseminaari sisältää myös osallistavaa työnohjauksellista ryhmätyöskentelyä. Päätösseminaariin valmistaudutaan jakamalla kehittämistehtävät ennen seminaaria.

Päätösseminaari toteutetaan

marraskuu 2022

 

 

Koulutuksen tiedot vuonna 2022:

Aika: kevät 2022-syksy 2022

Paikka: Koulutus on valtakunnallinen. Koulutus totetutetaan etäopintoina. Keskiössä on pidetty koulutuksen pedagogista laadukkuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Tuloksena on käyttäjäystävällinen ja sisällöltään korkeatasoinen etäkoulutus.

 ​

Kenelle: Koulutus soveltuu hyvin yläkoulun ja lukion opettajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Kouluttajat: Ohjelman pääkouluttajana toimiva FM Hanne Savunen on Euroopan ainoita UCLA:n (University of California, Los Angeles) kouluttamia Mindfulness-kouluttajia. Hän on koulutukseltaan myös erityisopettaja, aineenopettaja sekä rehtori. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa aiheella Hyvinvoiva koulu -tietoisuustaidot hyvinvoinnin sekä tunnetaitojen kehittäjänä oppilailla sekä opettajilla. Hän on lasten ja nuorten tietoisuustaito -kouluttaja (.b, Mindful Schools, Susan Kaiser Greenland) ja kouluttaa säännöllisesti aikuisia ja opettajia tietoisuustaidoista Suomen mindfulness-instituutissa sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus peruskoulun opettajana.

Hannen lisäksi kouluttamassa ovat Mindfulness -ohjaajat CMIF® KM Hanna Asikainen,

TaM Riitta Mettomäki ja KM Kirsi Lehtosaari.

 

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää otathan yhteyttä, autan mielelläni

050 5128588

Lämmin kiitos hakemuksesta. Sinuun otetaan yhteyttä!